282018sep

Achter de schermen richting het nieuwe zwembad.

Zoals iedereen inmiddels weet gaat er een nieuw zwembad komen in Veldhoven. Veel mensen vragen regelmatig aan mij hoe het met de vorderingen staat. Een enkeling vraagt zelfs of er al gebouwd wordt. Ik zal in deze blog in grote lijnen vertellen waar we (de gemeente, het bestuur van het zwembad, het management, het bestuur van zwemvereniging Njord) mee bezig zijn.

Vergaderingen.
Vanaf het moment dat er door de raad van Veldhoven besloten is dat er een nieuw zwembad moet komen, zitten bovengenoemde partijen sowieso 1x in de maand om de tafel bij de wethouder van sport. Voorheen was dit de heer Piet Wijman, tegenwoordig is dat de heer Daan de Kort. Tijdens deze vergaderingen wordt er vooral gesproken over de voortgang in het proces richting het nieuwe zwembad. Te denken valt dan aan de stand van zaken omtrent de aanbesteding, bijeenkomsten gebruikers, bewoners en omwonenden, bestemmingsplan en planning richting de toekomst. Het is altijd fijn om elkaar bij te praten over hoe het één en ander verloopt.

Synarchis.
Dit is de adviesgroep die door de gemeente is ingehuurd om alles te coördineren. Zij doen heel veel werk op de achtergrond en zorgen ervoor dat alles beschreven wordt en dat alle procedures, wetgevingen, financiën, bezettingen, enz op de juiste manier verwerkt wordt. Ook met hen hebben we regelmatig vergaderingen.

Gebruikersbijeenkomsten.
Gisteren hebben we een gebruikersbijeenkomst gehad om aan hen de stand van zaken uit te leggen en weer te geven. Vanuit Synarchis werd de presentatie verzorgd.
Op 12 april hebben wij met deze groep voor het eerst bij elkaar gezeten. Vertegenwoordigers vanuit het bestuur en het personeel van zwembad Den Ekkerman, vertegenwoordigers vanuit zwemvereniging Njord en zwemvereniging het Zeepaardje, een vertegenwoordiger namens de banen zwemmers en een vertegenwoordiger vanuit de beweeglessen van zwembad Den Ekkerman. Verder zitten daar ook nog de projectleider en de ambtenaar van sport van de gemeente bij. Een aardig gezelschap dus bij elkaar.
In april heeft iedereen zijn of haar wensen op tafel mogen leggen. Vervolgens is er op 16 mei een grote bijeenkomst geweest voor alle belangstellenden van het nieuwe zwembad in de sporthal. Hier waren verschillende hoeken gecreëerd waar iedereen zijn of haar mening ook kon geven. Gisteren werd verteld wat we allemaal kunnen gaan verwachten van het nieuwe bad, wat er wel en wat er niet meegenomen is.

De baden.
In het nieuwe zwembad gaan straks 3 nieuwe baden komen:
* Een sportbad van 25 x 17 meter. Activiteiten o.a.: waterpolo wedstrijden, zwemwedstrijden, banen zwemmen, zwemlessen, diploma zwemmen, onderwater hockey, recreatief zwemmen.
* Een multifunctioneel bad van 20 x 10 meter. Activiteiten o.a.: beweeglessen, zwemlessen, banen zwemmen, diploma zwemmen, recreatief zwemmen.
* Een therapiebad van 12 x 8 meter. Activiteiten o.a.: beweeglessen, therapie zwemmen, zwemlessen, baby/peuter/kleuterzwemmen.
In alle baden komt een beweegbare bodem. In het sportbad voor een derde gedeelte, in de andere baden een volledig beweegbare bodem, waardoor we kunnen variëren in de diepte van de baden.

Aanbesteding.

Voor de zomervakantie konden marktpartijen aangeven bij de gemeente Veldhoven of zij het zwembad willen gaan bouwen (dit was overigens een Europese aanbesteding). Door de gemeente is de volgende constructie gekozen: design, build en maintain. Dit houdt in: ontwerpen, bouwen en onderhouden. Ik weet niet waarom dit in het Engels moet zijn, maar dat zal wel mooier klinken of zo.
Er moeten 5 marktpartijen worden gekozen, waarna er uiteindelijk een ervan overblijft.
Momenteel is Synarchis samen met ons een programma van eisen aan het schrijven voor de marktpartijen. Hier dienen zij zich aan te houden en aan de hand daarvan zullen zij een voorstel moeten schrijven. Deze voorstellen worden vervolgens door verschillende commissies beoordeeld en uiteindelijk komt daar dan één partij uit die het “gegund” wordt.
In een programma van eisen komen onder andere vraagstukken voor als welke installaties komen er in een zwembad, hoe duurzaam kun je het gebouw maken, hoeveel kleedruimtes komen er, enz.
Hierin zijn ook punten die uit de enquêtes van 16 mei naar voren kwamen mee genomen. Uw mening heeft dus wel degelijk invloed gehad op het geheel wat er straks gebouwd gaat worden!

Dit is een beetje in vogelvlucht wat er achter de schermen momenteel gaande is. Voordat de eerste steen gelegd wordt, moet er dus nog heel wat gebeuren. Een mooie ervaring in ieder geval voor alle betrokkenen. Een nieuw zwembad bouwen doe je ongeveer 1x in de 40 jaar, dus super gaaf om dit in het geheel mee te mogen maken. Wordt vervolgd…