Beweeglessen/Aqua sporten.

Beweeglessen
lessen van 45 minuten, per 10 lessen € 61,50
lessen van 45 minuten, per 20 lessen € 111,00
lessen van 30 minuten, per 10 lessen € 47,50
lessen van 30 minuten, per 20 lessen € 85,50
inschrijfgeld doelgroepen € 13,00

Inschrijven voor de beweeglessen kan via deze website, geef bij de opmerkingen uw voorkeur aan voor dag, wij nemen dan contact met u op. Voor meer informatie kunt u bellen met onze klantenservice: 040-2535250.
U mag altijd één gratis proefles mee doen. Het inschrijfgeld is inclusief de persoonlijke pas die aangemaakt wordt.

De lessen gaan buiten de schoolvakanties altijd door. Mocht u een les missen, dan kunt u de les inhalen op een andere dag. Dit dien je van te voren wel te overleggen bij de receptie (ivm groepsgrootte). We houden de basisschoolvakanties van de Gemeente Veldhoven aan.

Algemene voorwaarden beweeglessen:

 • Iedere deelnemer krijgt een persoonsgebonden pasje. Hiervoor wordt éénmalig € 1,- in rekening gebracht. Bij verlies brengen wij € 5.,- in rekening voor een duplicaat.
 • De betaling voor de beweeglessen wordt voldaan via automatische incasso.
 • Door ondertekening van het incassoformulier verstrekt u Zwembad Den Ekkerman een machtiging voor het incasseren van het inschrijfgeld en het lesgeld tot wederopzegging.
 • Incasso vindt plaats op het eind van de maand waarin uw pas verloopt.
 • Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd, wordt de incasso nogmaals aangeboden. Bij een 2e weigering zal contact met u worden opgenomen en kan zwembad Den Ekkerman tot ontzegging van deelname aan de lessen overgaan.
 • Tussentijdse opzegging dient te geschieden 1 maand voorafgaand aan het verlopen van de pas. Dit dient schriftelijk te gebeuren en is geldig na bevestiging van één van onze receptionistes.
 • U kunt er ook voor kiezen om het lesgeld aan de receptie te betalen. Dit dient te gebeuren voor aanvang van de eerste les na verloop van uw pas.
 • Zwembad Den Ekkerman behoudt zich het recht het lesgeld jaarlijks te indexeren.
 • Inhalen is alleen mogelijk als de reguliere les vooraf is afgemeld. Dit kan per mail (info@denekkerman.nl) , telefonisch (040-2535250) of gewoon aan de receptie.
 • Alleen bij langdurige ziekte en overmacht is het mogelijk opschorting van de lessen aan te vragen middels een formulier, verkrijgbaar aan de kassa. De directie beslist hierover.
 • Per kalenderjaar kan éénmalig opschorting van de lessen aangevraagd worden ten behoeve van vakantie voor een maximum periode van 1 maand.
 • Tijdens schoolvakanties, vastgelegd door Veldvest (overkoepelend orgaan van de Veldhovense basisscholen) wordt geen les gegeven. Deze worden ook niet berekend.
 • Restitutie in de vorm van geld is niet mogelijk.