122018jan

Bewust Bewegen

Vanaf maandag 22 januari starten we met het vervolg van het project Bewust bewegen.

Bewust Bewegen is een nieuw initiatief in Veldhoven dat in januari een tweede periode gaat draaien, en waarin jonge kinderen uit Veldhoven begeleid worden om een gezonde leefstijl aan te leren.

Ongezond eten én te weinig bewegen spelen maar al te vaak een rol bij het krijgen van gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Daarom is het belangrijk dat overgewicht zo vroeg mogelijk aangepakt wordt. Door kinderen te laten kennismaken met gezonde voeding en gewoontes, kunnen we latere problemen voorkomen. De gemeente Veldhoven heeft daarom binnen de subsidieregeling Versterken Vitale Samenleving ruimte geboden aan dit nieuwe project.

Twaalf kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar die al kampen met een te hoog BMI, worden een 12 weken intensief begeleid om hen spelenderwijs een gezonde leefstijl aan te leren. Uniek aan de aanpak is dat verschillende Veldhovense organisaties samenwerken om alle aspecten van een gezonde levensstijl te begeleiden.

De kinderen gaan onder meer samen (onder professionele begeleiding) sporten bij Zwembad den Ekkerman en Gym- en Turnvereniging Voorwaarts uit Veldhoven. Ze worden verder individueel begeleid door een diëtiste en een gedragsdeskundige in samenwerking met Fysiotherapie Heikant. Het zwemmen is op donderdag van 15.50-16.35 uur en het sporten bij Voorwaarts op maandag van 17.00-18.00 uur.

“Door ons niet alleen te richten op het ontwikkelen van kracht en uithoudingsvermogen, maar ook op de sociale doelstellingen en persoonlijke ontplooiings-doelen, hopen we te bereiken dat deze kinderen ook na het project een gezonde leefstijl kunnen integreren in hun leven. En bovenal, moeten de deelnemers ervaren dat bewegen leuk is!”

Bewust Bewegen start vanaf 22 januari en deelname is gratis voor de (eerste) twaalf kinderen die geselecteerd worden.

Kinderen die wonen in de gemeente Veldhoven én kampen met overgewicht (BMI >=25), kunnen zich aanmelden door een email met hun contactgegevens te sturen naar m.lommers@denekkerman.nl