12018nov

De gevolgen van een overheidsbesluit

Wellicht is het u al ter oren gekomen, wellicht ook nog niet. Zeer waarschijnlijk (de kogel is nog net niet door de kerk, maar hij is al wel weggeschoten) wordt per 1 januari 2019 de nieuwe wet op de BTW van kracht. Het kabinet wil het lage BTW tarief van 6% gaan verhogen naar 9%. Het belastingplan van het nieuwe kabinet heeft ook diverse compenserende maatregelen ingebouwd tegenover deze hogere belastingopbrengst. Zo gaat men op zoek naar maatregelen om de regeldruk te verlagen en is besloten tot lagere inkomstenbelasting om de koopkracht van consumenten te verbeteren. Nu hoor ik u al denken: wat heeft dit nu weer met een zwembad te maken? Nou, helaas nogal veel. Maar uiteindelijk ook met u…

Wat valt er onder het lage BTW-tarief:

De volgende diensten en producten van zwembaden vallen onder het 6%-tarief, het gaat hierbij om:

 • Verlenen van toegang tot zwembaden.
 • Begeleiden van en toezicht houden bij diensten van het zwembad.
 • Bijkomende diensten zoals het verhuren van kluisjes, stoombaden, en sauna’s.
  • Horeca, eet- en drinkwaren voor menselijke consumptie met uitzondering van alle bier (en biermengsels) met meer dan 0,5% alcohol en andere dranken met meer dan 1,2% alcohol. Deze vallen onder het 21%-tarief. Uiteraard verkopen wij geen drankjes aan het zwembad met alcohol erin, maar dit is even voor de volledigheid.
   Het nieuwe tarief heeft gevolgen voor: de administratie, prijzen van goederen en diensten en facturatie en btw-aangifte. Dit betekent dus ook dat het nieuwe BTW tarief in de administratie moet worden verwerkt. Kortom het zorgt ook weer voor extra werk.
   Daarnaast is er een wet in vergevorderd stadium die sportstichtingen  zonder winstoogmerk (het zwembad valt hier ook onder) zou ontheffen van de BTW plicht. (btw sportvrijstelling) Op zich goed zou je denken, maar helaas! Op het moment dat wij niet meer BTW plichtig zijn betekent dit dat wij ook de BTW niet meer kunnen terugvragen. En aangezien de meeste stichtingen 6% berekenen op de inkomsten en over de kosten 21% betalen kunt u wel begrijpen dat we over het algemeen meer terugkrijgen dan dat we betalen.
   Wellicht dat u nu ook al aan voelt komen wat het voor u voor gevolgen heeft.

   WIZZ.

   De WIZZ is de vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen. Een vereniging dus waar wij onder vallen en die zich ook met dit soort zaken bezig houdt.
   Zij hebben afgelopen week gezamenlijk met NOC NSF, VSG en sportbedrijven een gesprek gehad met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) over dit belastingplan. De minister had toegezegd dat exploitanten volledig gecompenseerd zouden worden. De wijziging van de BTW-sportvrijstelling werkt echter kostenverhogend voor de zwembaden, aangezien de compensatieregeling niet alle BTW-schade vergoedt en er te weinig geld is gereserveerd. Tevens is er nog veel onduidelijkheid wanneer een organisatie een compensatie gaat krijgen. De looptijd is nu 1,5 jaar… Dit betekent dat wij bijvoorbeeld pas in september 2020 (!) te horen krijgen of we in aanmerking komen voor een compensatie. Daarbij gaan ze ook nog eens uit van het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dat verraad eigenlijk al dat er niet genoeg geld beschikbaar is om alle bedrijven/instellingen/sportverenigingen hierin te compenseren. Er gaan een aantal zaken dus niet goed en dit hebben zij nu ook door middel van een brief aangegeven aan de leden van de Tweede Kamer.

   Inzicht.

   Ik hoop dat, ondanks dat het wellicht wat minder gemakkelijk wegleest dan mijn vorige blog, u nu ook een beetje inzicht krijgt in de problemen waar wij ongewild tegenaan lopen. Dit vaak overigens tot frustratie van mijzelf en de branche waarin we zitten. De recreatiebranche, en zeker de zwembaden, hebben al zo vaak te maken gehad met bezuinigen en andere onkosten, dat dit er dan ook eigenlijk niet meer bij kan.
   Aan de andere kant raakt het ook de gewone mens wederom. Met al die bezuinigingen en regelgevingen die voor ons negatief werken, wordt het prijskaartje voor zwemmen ook steeds duurder. Iets wat ook wij helemaal niet leuk vinden om door te voeren. We hebben nog een klein beetje hoop dat dit alles niet doorgaat, want hoop doet leven. Mocht het toch allemaal doorgaan, dan hopen wij dat u begrip heeft voor de prijsverhoging die wij in januari door zullen moeten voeren. Het is overigens niet zo dat er ineens een euro bij komt, maar toch, elk dubbeltje is er één natuurlijk.