62017okt

Halloween vrijdag 27 oktober

Sjakie was op jacht gegaan en toen de nacht viel, bevond hij zich nog midden in het bos. Hij kon geen hand voor ogen meer zien en wachtte op de maan. Plotseling hoorde hij stemmen, zeer vreemde stemmen die hem angst inboezemden en hij verstopte zich achter een boom. Tussen de bladeren door zag hij de vreemdelingen naderbij strompelen. Ze hadden een gedrongen gestalte en liepen gebogen met zware tred op voeten die net vuisten leken, terwijl hun handen eruit zagen als die van een kikker. Hun behaarde oren hingen over grijze wangen en ze keken om zich heen met de ogen van een uil. Sjakie verstond ze eerst niet, maar ontdekte opeens dat zij een soort lied zongen:

Wij zijn de geesten van de nacht
Wij wonen in het donker, wij lopen
heel zacht met ons akelig gezang
Maken wij mensen en dieren bang.

Deze vreemdelingen zijn doorgedrongen in zwembad Den Ekkerman. Durf jij ze te aanschouwen en te luisteren naar hun lied? Kom dan op vrijdag 27 oktober griezelen op onze Halloween avond!

We starten om 18.30 uur en het duurt tot 21.00 uur, als jullie het tenminste zo lang vol kunnen houden met deze nachtgeesten ……