142019feb

Startgesprekken

Zoals bij veel bedrijven hebben wij bij het zwembad ook aan het begin van elk jaar startgesprekken. De één zweert erbij, terwijl de ander vindt dat al die gesprekken die je met het personeel “moet” voeren maar afgeschaft moet worden. In deze blog kun je lezen wat wij met deze gesprekken zoal doen.

Doelstellingen.

Bij ons staan de gesprekken in het teken van de doelstellingen die we voor ogen hebben. We bepalen van tevoren met het kernteam (hier zit het management en de leidinggevenden in) waar we het komend jaar op gaan sturen. Deze doelstellingen worden dan vertaald naar de werkzaamheden op de werkvloer. Ook zullen deze doelstellingen soms per persoon nog aangepast worden. Het ligt er natuurlijk ook aan wat voor functie je bij ons bekleed. Van een instructeur wordt uiteraard soms iets anders gevraagd dan degene die achter de receptie zit. De doelstellingen zijn dus specifiek gericht op de werkzaamheden die uitgevoerd worden op de werkvloer.

Persoonlijk.

Tijdens het gesprek met de leidinggevende (ik hoef gelukkig niet in mijn eentje met heel het personeel gesprekken te voeren) wordt er overlegd welke doelstellingen voor de medewerker haalbaar zijn. Vervolgens wordt er bekeken op welke manier deze doelstellingen bereikt kunnen worden en in welke tijdspanning dat mogelijk is. Er wordt ook nog gevraagd of er hulp nodig is bij het bereiken van de doelstelling. Als laatste mag de medewerker zijn eigen persoonlijke doelstelling voor het komend jaar geven. Iets wat dus geheel vanuit henzelf komt. Waar wil jij jezelf dit jaar nog in ontwikkelen of aandacht aan besteden?

Zoals je merkt proberen we in deze gesprekken vooral in te gaan op de kwaliteiten van de werknemer. Deze is dan ook degene die het meeste aan het woord is en samen met de leidinggevende afspraken maakt. Dit gaat altijd in een goede samenwerking.

Waar sturen we op in 2019.

Zoals je misschien al hebt kunnen lezen in de blog over de teamdag, gaan we dit jaar vooral sturen op de klantbeleving. We willen veel WOW-effecten in gaan bouwen en kijken naar de reis die de klant maakt in ons bedrijf. Deze reis willen we voor iedereen zo aangenaam mogelijk gaan maken, waardoor we vanzelf een WOW-effect krijgen. In de startgesprekken was dit dus ook een groot onderwerp: hoe kun jij ervoor zorgen dat de reis van de klant aangenamer wordt? Iedereen heeft aan mogen geven of ze dit in de uitvoerende kant willen gaan doen, of juist aan de voorkant mee willen organiseren.

Op deze manier heb je straks dus een goed overzicht van wie wat wil gaan doen hierin. Daar gaan de leidinggevenden op hun beurt mee aan de gang en betrekken degenen erbij die dit ook specifiek hebben aangegeven. Op die manier bereik je dat alle neuzen dezelfde kant op staan en dat er vooral ook betrokkenheid is binnen de organisatie van boven naar beneden. Juist door individueel iedereen aan het woord te laten en te kijken waar iedereen het beste inzetbaar is, kweek je automatisch meer verantwoordelijkheid en dus ook meer betrokkenheid bij het bedrijf.

Communicatie.

Als we de lijn van de teamdag dan toch aan het voortzetten zijn, staat ook communicatie in de startgesprekken centraal. Zoals je merkt staat meestal de teamdag al in het teken van de doelstellingen die we dat jaar willen gaan bereiken en benadrukken.

Als je kijkt naar de reis van de klant, dan kan een stuk communicatie hierin niet ontbreken. De communicatie is daarbij niet alleen gericht op de klant, maar ook op het personeel onderling. Ook niet onbelangrijk uiteraard.

Gelukkig is er nog veel blijven hangen van de teamdag qua communicatie (dit was ook één van de vragen tijdens het startgesprek). Iedereen is er wel degelijk bewuster mee bezig (lsd: luisteren, samenvatten, doorvragen). Dit geeft ons in ieder geval het gevoel dat we er goed aan hebben gedaan om een groot gedeelte van de dag aan dit onderwerp te besteden.

Conclusie.

Als je mij persoonlijk vraagt of je wel of niet gesprekken moet voeren met je medewerkers, ben ik toch een voorstander om dit wel te blijven doen. Het kost even wat tijd, maar het levert ook altijd heel veel op. Iedereen kan zijn of haar woordje doen tijdens de gesprekken, wat alleen maar meer duidelijkheid en meer inzicht in je medewerker geeft. Het is ook goed om stil te staan bij de werkzaamheden en de doelstellingen die je als bedrijf voor ogen hebt. Juist door dit persoonlijk te maken zul je de doelstellingen ook gemakkelijker gaan bereiken.