62019jun

Veiligheid voorop.

Het loopt tegen de zomervakantie en het weer wordt buiten af en toe weer wat beter. Dit betekent dat mensen er op uit gaan trekken en ook meer gaan zwemmen, binnen en buiten. Een mooi moment om weer eens even stil te staan bij zwemveiligheid.

Nationale Raad Zwemveiligheid.

Deze raad heeft de afgelopen jaren van de overheid subsidie gekregen om de veiligheid in en rond het zwemwater wat meer onder de aandacht te brengen. Een aantal rapporten zijn hier al over geschreven en ook een aantal acties zijn al uitgevoerd aan de hand van die rapporten.

Vorige week ben ik in gesprek geweest met een afgevaardigde van de NRZ over dit onderwerp. De zwemdiploma’s zijn dan altijd discussiepunt nummer 1. Momenteel zijn er meerdere richtingen die je als ouder kunt kiezen. We kwamen beiden tot de conclusie dat al deze diploma’s hetzelfde einddoel hebben: een kind zwemveilig maken in het water! Helaas zitten al deze diploma’s nog niet onder één paraplu, wat naar mijn mening wel zou moeten gaan gebeuren. Hopelijk wordt dit idee meegenomen naar de NRZ, die het op hun beurt weer bespreekbaar moeten gaan maken met de andere partijen.

Zwemvaardigheid.

Wat ook tijdens het gesprek naar voren kwam is dat de zwemvaardigheid van kinderen die na het zwemdiploma niet zo vaak meer zwemmen, sterk achteruit gaat. De meeste kinderen halen op 5- of 6-jarige leeftijd een zwemdiploma. Zwem je daarna bijna niet meer, dan kan het zijn dat je het zwemmen verleerd! Je zult er in ieder geval niet sterker door gaan zwemmen. Het advies is ook aan een ieder om deze zwemvaardigheid bij te houden en regelmatig een zwembad te bezoeken. Laat je kinderen dan ook eens een keertje echt zwemmen en niet alleen spelen. Dit hoeft niet lang te zijn, maar werp de bal eens een keertje expres verder weg of zo, zodat ze toch nog wat meters maken in een zwembad. Wij hebben daarvoor ook de EasySwim Fun lessen opgezet. Op een leuke manier je zwemvaardigheid behouden en verbeteren.

De NRZ heeft dit jaar een landelijke campagne opgezet om juist dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Meer hierover kun je lezen via de website: https://www.nrz-nl.nl/zwemveiligheid/nationalemaand/ Het motto: heel Nederland zwemveilig.

Baby/peuter/kleuter.

Tijdens het gesprek bracht ik naar voren dat het probleem van de (bijna) verdrinkingen bij ons niet ligt in de categorie kinderen die al een zwemdiploma hebben, maar juist de kinderen die jonger zijn. De kinderen van 0 t/m 4-5 jaar. Als wij bij ons in het zwembad kijken, is dit juist de categorie waarbij de meeste onveilige situaties ontstaan. Vandaar dat we vorig jaar ook al een Anti-verdrinkingsmenu op hebben gesteld om ouders op de gevaren in en rond zwemwater te wijzen. Het zou dus mooi zijn als de NRZ ook deze leeftijdsgroep mee gaat nemen in hun (en onze) strijd om heel Nederland zwemveilig te krijgen.

Veiligheidsdag.

Ook wij blijven hierin actief om zoveel mogelijk ouders te bereiken over de zwemveiligheid van hun kinderen. We hebben daarom besloten om volgend schooljaar een “Zwemveiligheidsdag” te gaan organiseren. Op deze dag zullen dan ook een aantal activiteiten plaats gaan vinden. Tevens gaan we alle bezoekers van deze dag extra wijzen op de gevaren die in en rond een zwembad plaats kunnen vinden. Dit zal gericht zijn op de verantwoordelijkheid van de ouders met kinderen zonder een zwemdiploma. We maken helaas nog bijna dagelijks mee dat ouders denken dat zwemvleugels een wondermiddel is om kinderen boven water te houden, terwijl ze zelf gezellig koffie zitten te drinken of een spelletje op de telefoon aan het spelen zijn. Voor deze ouders heb ik altijd maar één tip: blijf bij je kind! Qua veiligheid de meest ideale situatie en qua aandacht en plezier vaak ook veel leuker voor je kind. Een win-win situatie zullen we maar zeggen.

Uiteraard gaan we voordat we de Zwemveiligheidsdag gaan houden hier nog veel reclame voor maken en ook vertellen welke activiteiten er dan plaats gaan vinden. Het zullen in ieder geval activiteiten zijn om de zwemvaardigheid te bevorderen en voor de kleintjes om te leren hoe om te gaan als je plots in het water valt zonder zwemvleugels. En dus ook met informatie voor de ouders hoe ze zich in en rond het zwemwater het beste kunnen gedragen.

Om ervoor te zorgen dat iedereen een zwemveilige vakantie tegemoet gaat, delen we hier ons Anti-verdrinkingsmenu nog een keer. Deze wordt overigens bij onze receptie uitgedeeld aan ouders met kleine kinderen, zodat je voordat je gaat zwemmen al weet wat je het beste kunt doen.