Het EasySwim Diploma: voor een leven lang zwemplezier!

Bij Zwembad Den Ekkerman leiden wij de kinderen op naar het EasySwim Diploma.

Uw kind krijgt les volgens de EasySwim-methode. Een methode waarbij uw kind plezier heeft en zich betrokken voelt. Met de EasySwim-methode willen we dat uw kind urenlang plezier kan maken in het water. En dat uw zoon of dochter zo zwemvaardig is dat de veiligheid gewaarborgd wordt. Dit zijn daarom ook de uitgangspunten voor het EasySwim Diploma. Door gebruik te maken van stuurkaarten, kunnen we ook heel persoonsgericht les geven. Tot aan het diepe bad wordt afwisselend met en zonder zwemvest aan geoefend. Op deze manier worden de zwemtechnieken sneller geautomatiseerd. Vanaf het diepe bad wordt er alleen nog maar zonder zwemvest gezwommen.

Wat betekent dit voor de zwemopleiding van uw kind?
De totale opleidingsduur voor het EasySwim Diploma zal niet langer duren dan het Zwem-ABC. Ook zal de inhoud van de opleiding, qua aangeleerde zwemslagen en vaardigheden, nauwelijks veranderen. Het grote verschil is dat het laatste deel van de opleiding
praktijkgericht wordt. Uw kind zal dus meer plezier hebben en er zal sprake zijn van een hogere zwemveiligheid door een betere bewustwording.

Een zwemdiploma dat aansluit op de belevingswereld van uw kind!
Zwemveiligheid en plezier drukken we voor het EasySwim Diploma uit in 9 praktijksituaties. Deze sluiten helemaal aan op de belevingswereld van uw kind en zijn een combinatie van alle elementen voor de juiste zwemvaardigheid. Bij het diploma draait het om het leren van de benodigde vaardigheden en het vervolgens leren toepassen van deze vaardigheden in allerlei herkenbare situaties. Het EasySwim Diploma staat voor zwemveiligheid, terwijl uw kind het leren veel leuker vindt.
Doordat de zwemopleiding wordt afgesloten met één diploma, bezit uw kind bij het behalen van het diploma de gewenste zwemvaardigheid. Tijdens het diplomafeest beoordelen wij uw kind niet meer op techniek. Dat is daarvoor al gebeurd. Ieder kind krijgt dan ook na het diplomafeest het EasySwim Diploma. Van het diplomazwemmen maken we een feestje: een fijne en leuke afsluiting van de zwemles.

Klik op deze link voor de 9 praktijksituaties: EasySwim Diploma eisen.

Het EasySwim Diploma:
 Minimaal net zo zwaar als diploma B/C, maar meer praktijkgericht
 Leuker en uitdagender voor kinderen
 Betekenisvoller en herkenbaar
 Hogere zwemveiligheid (vanuit bewustwording)

De lessen worden gegeven van maandag t/m zaterdag en duren drie kwartier. U kunt zelf kiezen of u 1 of 2 keer in de week gaat zwemmen. We starten met deze reguliere zwemlessen bij een leeftijd van 5 jaar.

Elke twee maanden organiseren wij het diploma zwemmen voor de kinderen die aan de eisen voldoen. Dit zwemfeest wordt altijd op easy-swimzaterdag gehouden vanaf 13.30 uur.

De lessen worden gegeven op:
Maandag 15.50-16.35 uur en 16.40-17.25 uur.
Dinsdag 15.50-16.35 uur en 16.40-17.25 uur.
Woensdag  14.10-14.55 uur, 15.00-15.45 uur, 15.50-16.35 uur en 16.40-17.25 uur, 17.30-18.15 uur.
Donderdag 15.50-16.35 uur, 16.40-17.25 uur en 17.35-18.20 uur.
Vrijdag 15.00-15.45 uur, 15.50-16.35 uur, 16.40-17.25 uur en 17.30-18.15 uur.
Zaterdag 11.45-12.30 uur, 12.35-13.20 uur, 13.25-14.10 uur en 14.30-15.15 uur.

Mocht u interesse hebben voor de zwemlessen, dan kunt u zich via deze link aanmelden: EasySwim zwemles. U kunt uw kind pas inschrijven voor de zwemlessen op het moment dat uw kind 3 jaar oud is. U kunt ook bellen naar de klantenservice: 040-2535250 uur. Hier kunt u terecht voor vragen over de zwemlessen. Voor de actuele prijzen kunt u kijken bij het kopje “tarieven”.
Bij de opmerkingen kunt u doorgeven of u interesse heeft in een vakantiecursus of dat u eventueel al wilt starten met het kleuter zwemmen (Info kleuter zwemles)
Helaas werken wij momenteel met een wachtlijst, dus zorg dat u uw kind tijdig aanmeld voor de zwemlessen.

Veelgestelde vragen
Waarom is er maar één diploma?
EasySwim heeft gekozen voor een écht ongedeelde opleiding; er is geen tussentijdse uitstap mogelijk na A of B. Dit is een keuze op
basis van professionaliteit en kennis van zwemveiligheid. Een keuze waar zwembad Den Ekkerman volledig achter staat. Wij
geloven dat kinderen pas écht zwemveilig zijn wanneer zij de hele zwemopleiding doorlopen tot en met het diplomafeest. Nu is dat het C-diploma en straks is dat het EasySwim Diploma. Hierdoor zijn kinderen nog zwemveiliger, omdat zij de vaardigheden uitvoeren in
situaties die zij in andere zwembaden en op vakantie ook tegen komen.

Wat zijn de grootste verschillen tussen het EasySwim Diploma en het Zwem ABC?
Het grootste verschil zit in de wijze waarop de vaardigheden worden getoetst. Ter illustratie: bij het Zwem ABC wordt de techniek en
conditie getoetst door het zwemmen van banen van 25 meter. Voor kinderen is dit saai en niet betekenisvol. Bij het EasySwim Diploma
worden deze zelfde vaardigheden getoetst door op een speelse wijze kriskras te zwemmen, waarbij ze tussendoor andere opdrachten
krijgen met een bijpassend verhaaltje. Voor kinderen veel leuker en deze situaties bereiden hen beter voor op situaties die ze tegen
zullen kunnen komen op andere momenten. Bij vrij zwemmen hebben we immers kinderen nog nooit achter elkaar zien zwemmen…

Is het EasySwim Diploma een erkend diploma?
In Nederland is er géén wettelijk zwemdiploma. Er zijn op dit moment, naast het Zwem-ABC, al meerdere diploma’s in de markt. Een
voorbeeld hiervan is het diploma van de KNZB (wedstrijdbond), die met SuperSpetters een diploma hebben ontwikkeld naast het ABC
wat zich meer richt op de borstcrawl. Daarnaast is het EasySwim Diploma (gericht op zwemveiligheid én zwemplezier) ontwikkeld door
EasySwim in samenspraak met het platform van deelnemende EasySwim baden (meer dan 125 baden internationaal) en een externe
Raad van Advies met (inter)nationale experts op diverse vakgebieden die gezamenlijk erkennen dat de inhoud van het EasySwim
Diploma enerzijds de zwemveiligheid meer dan voldoende waarborgt en anderzijds optimaal aansluit bij de laatste pedagogische
inzichten die centraal staan binnen de EasySwim methodiek.

Hoe wordt de kwaliteit van het EasySwim Diploma geborgd?
Om gebruik te mogen maken van het EasySwim Diploma moeten wij voldoen aan een aantal strikte voorwaarden, zoals deelname aan
Star Support. Daardoor is er de zekerheid van een hoge basiskwaliteit met gecertificeerde lesgevers, die jaarlijks bijscholing krijgen.
Deze kwaliteit houden we op peil en optimaliseren we door de tevredenheid bij de ouders te meten. De Raad van Advies van EasySwim ziet toe op de kwaliteit van het EasySwim Diploma.

Meer informatie
Wilt u graag meer weten? Stuur ons dan een e-mail (m.berbers@denekkerman.nl) of neem telefonisch contact met ons op via 040-2535250.