De tarieven voor de verschillende zwemlessen kunt u vinden via de volgende link: tarieven

U kunt zich via deze website opgeven voor de zwemlessen. Bij de “opmerkingen” kunt u eventueel uw voorkeur invullen. Hier dient u ook in te vullen of u geïnteresseerd bent in een snelzwemcursus.

Informatie zwemlessen.

 • De zwemlessen worden verdeeld in vooraf bepaalde periodes. Dit zijn meestal periodes van 6 of 7 lesweken. De datums van deze periodes zijn terug te vinden in het leerlingvolgsysteem.
 • De inlogcodes van het leerlingvolgsysteem ontvang u per mail bij plaatsing van uw kind op de zwemles.
 • Iedere deelnemer krijgt een persoonlijk pasje. Hiervoor wordt eenmalig € 1,- in rekening gebracht. Bij verlies kunt u voor € 1,- een duplicaat laten maken.
 • De betaling van de zwemlessen wordt bij voorkeur voldaan via automatische incasso.
 • U kunt er ook voor kiezen het lesgeld aan de receptie te betalen. Dit dient te gebeuren voor aanvang van de eerste les van de nieuwe periode.
 • Door ondertekening van het incassoformulier verstrekt u het zwembad een machtiging voor het incasseren van de administratiekosten, lesgeld en diplomageld.
 • De betaling door middel van automatische incasso zal periodiek worden uitgevoerd aan het einde van de maand waarin de periode van start gaat.
 • Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd wordt de incasso nogmaals aangeboden. Bij een tweede weigering zal contact met u worden opgenomen en kan het zwembad tot ontzegging van deelname aan de lessen overgaan.
 • Tussentijdse opzegging dient te geschieden vooraf aan de eerstvolgende periode.
 • Zwembad Den Ekkerman heeft het recht het lesgeld jaarlijks te indexeren.
 • Per periode is de eerste gemiste les, om wat voor reden dan ook, voor eigen rekening. Daarna is het mogelijk de lessen in te halen in overleg met de zwemcoördinator.
 • Tijdens de schoolvakanties, vastgelegd door Veldvest (overkoepelend orgaan van de Veldhovense basisscholen) wordt geen les gegeven. Deze lessen worden ook niet berekend.