Zwemlessen voor kinderen
De zwemlessen voor kinderen duren 45 minuten.
Zwemlessen voor kinderen, per les € 8.20
Kleuterzwemlessen € 8,20
Baby-peuterzwemmen 1 ouder en kind
per 10 lessen (30 minuten per les) € 61,50
per 20 lessen (30 minuten per les) € 111,00
Diplomakosten € 13,00
Inschrijfgeld zwemles € 13,00 (incl. pas)

 
U kunt zich via deze website opgeven voor de zwemlessen. Bij de “opmerkingen” kunt u eventueel uw voorkeur invullen. Hier dient u ook in te vullen of u geïnteresseerd bent in een snelzwemcursus.

Algemene voorwaarden zwemlessen:

 • Zwemlessen worden verdeeld in vooraf bepaalde periodes, dit zijn meestal periodes van 7 lesweken. Elke periode wordt afgesloten met een examen dag op zaterdag. Deze periodes worden aangegeven in de score-module.
 • Inlogcodes voor de score-module ontvangt u per mail bij plaatsing van uw kind op de zwemles.
 • Iedere deelnemer krijgt een persoonsgebonden pasje. Hiervoor wordt éénmalig € 1,- in rekening gebracht. Bij verlies brengen wij € 5.,- in rekening voor een duplicaat.
 • De betaling voor de zwemlessen wordt voldaan via automatische incasso.
 • Door ondertekening van het incassoformulier verstrekt u Zwembad Den Ekkerman een machtiging voor het incasseren van het inschrijfgeld, lesgeld en diplomageld vanaf de eerste les tot en met het C-diploma.
 • De betaling middels automatische incasso zal periodiek worden uitgevoerd in de 3e week van de lesperiode.
 • Indien om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd, wordt de incasso nogmaals aangeboden. Bij een 2e weigering zal contact met u worden opgenomen en kan zwembad Den Ekkerman tot ontzegging van deelname aan de lessen overgaan.
 • Tussentijdse opzegging dient te gebeuren vóór het eerstvolgende diplomazwemmen en gaat in na de lesperiode. De datums van het diplomazwemmen zijn terug te vinden in de score-module.
 • Zwembad Den Ekkerman behoudt zich het recht een jaarlijkse indicatie op het lesgeld toe te passen.
 • Per periode is de eerste gemiste les, om wat voor reden dan ook, voor eigen rekening. Daarna is het mogelijk de lessen in te halen in overleg met de zwemcoördinator.
 • In geval van afwezigheid verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan per mail (info@denekkerman.nl) , telefonisch (040-2535250) of gewoon aan de receptie.
 • Tijdens schoolvakanties, vastgelegd door Veldvest (overkoepelend orgaan van de Veldhovense basisscholen) wordt geen les gegeven. Deze worden ook niet berekend.